خطابه های راه راه؛ داستانی ناتمام  - The Striped Lectures; An Unfinished Story

خطابه های راه راه؛ داستانی ناتمام - The Striped Lectures; An Unfinished Story

Mohammad Mohammadali

29,42 €
IVA incluido
Disponible
Editorial:
Rahaa Publishing
Año de edición:
2023
ISBN:
9781777735548
29,42 €
IVA incluido
Disponible

Selecciona una librería:

  • Donde los libros
  • Librería 7artes
  • Librería Elías (Asturias)
  • Librería Kolima (Madrid)
  • Librería Proteo (Málaga)

برگرفته از کتاب: قرار بود هفتهٔ آینده دربارهٔ واگویه های درونی صحبت کند و برسد به ویژگی های جریان سیال ذهن که یاد این داستان قدیمی صد صفحه ای دست نویس خودش افتاد. مردد بود که مصداق خوبی باشد برای هنرجویان، اما از کشو بیرونش کشید تا ضمن مرور، در صورت نیاز اصلاحش کند. سرانجام بگوید چگونه یک داستان از خیال به واقعیت نزدیک می شود.

Artículos relacionados